bacaquran2u

Thursday, 4 March 2010

Al-Mathurat al wazifa al SUGHRA or Al Mathurat Wazifah Sughra

Al-Mathurat al wazhifah al SUGHRAAl Mathurat Wazifah Sughra
...


Al-Ma'thurat. (A collection of dua's compiled by Imam Hasan al-Banna for daily reading)

pdf version

another download version khubra


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA===

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
mp3 version


Kelebihan membaca Al Mathurat:
1. Tidak dihampiri syaitan
2. Rumah dan keluarganya terselemat dari perkara yang tidak diingini.
3. Allah mencukupkannya apa yang sangat diperlukan dari urusan dunia dan akhirat.
4. Orang yang membacanya kemudian dia mati pada hari atau malam tersebut maka Allah akan menjamin untuknya syurga.
5. Selamat dari segala sesuatu.
6. Allah menyempurnakan nikmatnya ke atas orang yang membacanya.
7. Allah berhak untuk meredhainya
8. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan mudarat ke atasnya.
9. Terhindar daripada syirik.
10. Selamat dari bisa atau sengatan semua makhluk yang beracun.
11. Dimudahkan menyelesaikan hutang-hutang.
12. Berhak untuk mendapat syafaat pada hari kiamat.
13. Sesiapa yang membaca di waktu pagi,akan dipelihara oleh allah hingga ke waktu petang.Dan sesiapa yang membacanya di waktu petang akan dipelihara hingga ke waktu pagi.
14.Mengamalkannya umpama mengamalkan Sunnah Rasulullah dari sudut zikir dan berdoa, dan berbagai lagi kelebihan.

Nabi SAW merupakan insan yang paling tahu mengenai Tuhannya. Ia telah mengajarkan kepada kita ungkapan-ungkapan yang cukup indah dan mendalam dalam bentuk zikir, doa, syukur, tasbih dan tahmid dalam setiap keadaan, dalam urusan yang kecil, besar, mulia dan hina. Rasulullah (s.a.w.) sentiasa mengingati Allah dalam setiap keadaan. Justeru kami meminta saudara Muslimin supaya mencontohi sunnah nabi, mengamal dan menghafal zikir-zikir yang diajar oleh nabi (s.a.w.) sebagai cara untuk menghampirkan diri kepada Allah.


...

:)===


kenapa-mathurat
Makanya, ingin berkongsi dgn semua org apa yg telah dikongsikan kpd sy ..


Keutamaan :
"Apabila kamu membaca AlQur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari
Syetan yang terkutuk" (Quran 16.98)
Diriwayatkan oleh Ubnu As Sunni dari Annas R.A., Dari Nabi S.A.W, beliau bersabda :
"Barangsiapa mengucapkan di pagi hari"A'udzubillaahissami'il'alim ...", dia akan dilindungi dari
godaan syaithan sampai sore"

Keutamaan : Al-Fatihah
Dari Ubay bin Kaab R.A., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:
"Demi Dzat yang jiwaku berada digenggamanNya; tidak diturunkan satu surat di Taurat, di Injil, di
Zabur, maupun di Al Qur'an yang menandingi surat ini (Al Fatihah). Ia adalah tujuh ayat yang
berulang dan Al Qur'an yang agung diberikan kepada-Ku
(HR Tirmidzi, Hadis Shahih)

Keutamaan : Sepuluh ayat dari Surah Al-Baqarah ...
Diriwayatkan oleh Ad Darimi dan Baihaqi dalam Syu'ab dari Ibnu Mas'ud RA, beliau berkata:
" Barangsiapa membaca sepuluh ayat dari surat Al Baqarah di awal siang, maka Syetan tidak akan
mendekatinya hingga sore, dan apabila ia baca ketika sore maka dia tidak didekati syetan hingga
pagi; dan dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak menyenangkan pada keluarganya maupun
hartanya"
Diriwayatkan dari Thabrani dalam Al Kabir,begitu juga Hakim dan dia dishahihkan, dari Ibnu
Mas'ud RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:
"Barangsiapa membaca sepuluh ayat; empat ayat diawal Al Baqarah, ayat kursi dan dua ayat
setelahnya; dan penghujung Surat Al Baqarah; maka syetan tidak akan masuk rumah tersebut
hingga subuh"

Keutamaan : 3 Qul
Dari Abdullah bin Khubaib RA berkata:
"Kami keluar di malam yang hujan dan sangat gelap mencari Rasulullah agar sholat bersama kami.
Akhirnya kami menemui beliau. Beliau berkata :
"Ucapkanlah!"
Aku tidak mengatakan apa-apa.
Kemudian beliau mengatakan :
"Ucapkanlah!"
Akhirnya aku pun bertanya:
" Ya Rasulullah! Apa yang harus aku ucapkan?"
Beliau bersabda :
" Ucapkanlah Qul huwallah dan mu'awwidzatain (Qul A'udzu birobbil Falaq dan Qul A'udzu
birobbinnaa) ketika kamu berada diwaktu sore dan pagi sebanyak tiga kali;
insya Allah tiga surat itu mencukupi segala sesuatu buatmu"
(HR Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i)

Keutamaan :
Abu Hurairah RA berkata :"Rasulullah SAW diwaktu subuh biasa mengucapkan :
"ashbahna wa ashbahalmulkulillah ... wa ilahinnusyur",
dan apabila sore mengucapkan : amsaina wa amsal mulku lillah ... wailaihil mashir"
Diriwayakan oleh Ibnu As Sunni dan Al Bazzar, Al Baihaqi mengatakan sanadnya baik.

Keutamaan :
Dari Ubay bin Kaab RA berkata : Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami untuk mengucapkan
diwaktu pagi: " Ashbahna 'ala fithratilIslam ..." dan apabila sore juga mengucapkan hal yang sama.
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaid (Shahih al Jami : 4550)

Keutamaan :
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu'anhumma berkata : Rasulullah SAW bersabda :
"Barangsiapa mengucapkan:
Allahumma inni ashbahtuminka ... " Tiga kali setiap pagi dan petang, maka suatu keniscayaan bagi
Allah untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepadanya"
(Ibnu Sunni – Maudhu)
Keutamaan :
Dari Abdullah bin Ghinam Al Bayadhi RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :
"Barangsiapa di pagi hari mengucapkan, " Alluhumma ma ashbaha bi min
ni'matin ... " maka dia sudah dianggap menunaikan kewajiban bersyukur di siang itu. Barangsiapa
mengucapkan doa yang sama ketika sore, maka dia sudah dianggap menunaikan kewajiban syukur
di malam hari "
(HR Abu dawud, Nasa'i)

Keutamaan :
Dari Abdillah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwasanya Rasullah SAW menyampaikan kepada
mereka tentang kabar salah seorang hamba Allah yang
mengucapkan, "Ya Rabbi lakal hamdu .. "


Malaikat merasa tidak sanggup dan tidak tahu bagaimana cara mencatat pahala untuk ucapan
tersebut. Lalu kedua malaikat tersebut naik ke langit dan berkata: Ya Tuhanku! Sesungguhnya
hamba-Mu telah mengucapkan perkataan yang kami tidak tahu bagaimana cara mencatat
pahalanya? Allah berkata - dan Dia Maha Tahu apa yang diucapkan oleh hamba-Nya; apa yang
telah diucapkan oleh Hamba-Ku? Kedua malaikat menjawab: Ya Tuhanku! Sesungguhnya dia telah
mengatakan "Ya Rabbi lakalhamdu ..." Allah pun berkata kepada keduanya: Catatlah sesuai dengan
apa yang diucapkan hamba-Ku, hingga dia bertemu dengan-Ku, dan Aku sendiri yang akan
membalas ucapannya.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, danpada perawi hadits semuanya tsiqah (Dhaiful Jami' 1875)


Keutamaan :
Dari Abi Sallam RA, pembantu Nabi SAW yang diriwayatkan secara marfu', beliau berkata:
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mengucapkan disetiap pagi dan petang "
Radhina billahi Rabba"... maka adalah keniscayaan bagi Allah untuk meridhai orang tersebut"
(HR Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Hakim)


Keutamaan :
Dari Juwairiyah Ummil Mukminin RA, sesungguhnya Nabi SAW keluar dari rumahnya di pagi hari
disaat sholat Shubuh, sedangkan dia (Juwairiayah) di tempat sholatnya. Kemudian beliau kembali
setelah dhuha dan menemukan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk.
Beliau berkata: Kamu sekarang masih tetap dalam posisi sebagaimana aku tinggalkan? Dia
menjawab :
"Ya" .
Nabi SAW berkata
"Aku telah mengucapkan setelahmu empat kalimat sebanyak tiga kali, yang andai kata kalimat
tersebut ditimbang dengan apa yang kamu lakukan sejak tadi pasti akan lebih berat."
Empat kalimat tersebut :
Subhanallahi ... (HR. Muslim)
Keutamaan:
Dari Ustman bin Affan RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tiada seorang hambapun yang
mengucapkan setiap pagi dan petang sebanyak tiga kali "Bismillahilladzi la yadurru
ma'asmihi..." pasti tidak ada sesuatupun yang dapat membahayakannya"
(HR Abu Dawud dan Tirmidzi)Dari Abi Musa Al 'Asyari RA berkata, suatu hari Rasulullah SAW berceramah kepada kami, beliau
berkata: "Wahai Manusia! berhati hatilah kalian terhadap syirik ini, karena ia lebih samar dari
semut yang melata."
Salah seorang bertanya kepada beliau:
"Wahai Rasulullah! Bagaimana kami dapat mewaspadainya, padahal ia lebih samar dari semut yang
melata?
Beliau menjawab:
Ucapkanlah "Allahummainna naudzubika min an nusyrikabika .. "
Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thabarani dengan sanad yang baik

Keutamaan :
Dari Abi Hurairah RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda " Barangsiapa yang di waktu sore
mengucapkan tiga kali : "A'udzu bikalimaatillahit taammaat ..."
maka segala racun dan binatang penyengat yang beracun tidak akan membahayakannya pada
malam itu"
(HR At Tirmidzi dan Ahmad)Keutamaan :
Dari Abi Sa'id Al Khudri RA berkata : Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk masjid, Tiba-tiba
beliau bertemu dengan seorang Anshar yang sering dipanggil Abu Umamah. Beliau berkata:
"Wahai Abu Umamah! Kenapa aku lihat kamu duduk di masjid diluar waktu sholat?"
Dia menjawab:" Kegelisahan yang sedang menggelayutiku dan hutang ya Rasulullah".
Beliau berkata :
" Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah perkataan yang apabila diucapkan, Allah akan
menghilangkan kegelisahan dari mu dan akan menghapus hutangmu? "
Dia menjawab Tentu aku mau ya rasulullah. Beliau pun berkata lagi: Ucapkanlah di
pagi dan sore mu :
"Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ..."
Dia berkata : Akupun mempraktikkan do'a ini. LaluAllah menghilangkan rasa gundahku dan
menghapus hutanghutangku"
(HR Abu Dawud)

Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah RA, sesungguhnya dia berkata kepada bapaknya:
"Wahai bapak, sesungguhnya setiap pagi aku mendengar mu mengucapkan:
"Allahumma 'aafini fibadani ..."
Kamu ulang do'a itu di waktu pagi tiga kali dan di waktu sore tiga kali."
Dia menjawab: Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW selalu berdo'a dengan
do'a ini; maka akupun sangat suka mengikuti sunnahnya"
(HR Abu Dawud dan lainnya)

Keutamaan :
Dari Shaddad bin Aus RA, dari Nabi SAW bersabda,
"Sayyidul Istighfar (istighfar paling superior) itu adalah:
"Allahumma Anta Rabbi la ilaha illa Anta ... "
Barangsiapa mengucapkan do'a ini diwaktu sore hari dan dia betul-betul meyakini
ucapannya, lalu dia meninggal dunia pada malam harinya, maka dia akan masuk surga. Barangsiapa
mengucapkan do'a ini di pagi hari dan dia betul-betul meyakini ucapannya, lalu dia meninggal di
siang harinya, maka dia akan masuk syurga
(HR Bukhari - Sahih)

Keutamaan :
Dari Zaid Maula Nabi SAW berkata:
"Aku mendengar bapakku berbicara kepadaku dari kakekku, sesungguhnya dia mendengar
Rasulullah SAW bersabda :
"Barangsiapa mengucapkan :
Astaghfirullahalladzi la illaha huwa .." dia akan diampuni meskipun dosa lari dari kancah perang".
Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Tirmidzi, Al Hakim dan dia berkata ini shahih menurut syarat
Bukhari dan Muslim

Keutamaan :
Dari Abu Ad Darda RA berkata : Rasulullah SAW bersabda:
"Barangsiapa yang bershalawat ke atasku di waktu pagi sepuluh kali dan waktu sore sepuluh kali,maka dia akan memperoleh syafaatku di hari kiamat"
Diriwayatkan oleh Ath Thabrani (Shahih al Jami')

Keutamaan :
Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dan dari kakeknya RA, da berkata : Rasulullah SAW bersabda:
"Barangsiapa bertasbih kepada Allah seratus kali di waktu pagi, seratus kali di waktu sore, maka dia
laksana orang yang melaksanakan haji seratus kali.
Barangsiapa yang bertahmid kepada Allah seratus kali diwaktu pagi dan seratus kali diwaktu sore,
maka dia laksana orang yang membawa seratus kuda perang di jalan Allah; atau dia berkata : ikut
berperang seratus kali. Barang siapa mengucapkan tahlil (la ilaha illallah) seratus kali di waktu pagi,
dan seratus kali di waktu sore, maka dia laksana orang yang memerdekakan seratus budak dari anak
cucu Nabi Ismail.
Barangsiapa mengucapkan takbir seratus kali diwaktu pagi, dan seratus kali diwaktu sore, maka
tidak ada seorangpun yang dapat menandingi amalannya di hari itu kecuali ada orang lain yang
melakukan hal yang sama atau lebih dari yang dia amalkan"
Diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi dan beliau berkata:
Hadits hasan, Imam An Nasa'i juga meriwayatkna hal yang sama (Dha'iful Jami' 5630)

Keutamaan :
"Dari Abu Ayyub RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:
" Barangsiapa diwaktu subuh mengucapkan
"la ilaha illallah wahdahu la syarika lah..." sebanyak sepuluh kali, maka Allah mencatat buatnya
dalam setiap ucapannya sepuluh kebaikan, dihapuskan darinya sepuluh kesalahan, diangkat
derajatnya sepuluh derajat. Dan bacaan ini pahalanyaseperti memerdekakan sepuluh budak dan
bacaan itu menjadi senjata bagi pembacanya dari permulaan siang sampai penghujungnya.
Dan pembacanya di hari itu tidak akan melakukan sesuatu amalan yang dapat mengalahkan amalan
ini. Barangsiapa mengucapkan wirid ini di waktu sore, maka pahalanya juga seperti itu juga"
(HR Ahmad, Thabarani dan selain mereka)

Keutamaan :
Dari Jubair bin Muth'im RA berkata, Rasulullah SAW bersabda :
"Barangsiapa mengucapkan "Subhanakallahummawa bihamdika ... " di majlis dzikir, maka dzikir
itu ibarat stempel yang dicapkan padanya. Barangsiapa mengucapkannya di majlis senda gurau,
amak wirid ini sebagai kaffarat buatnya"
(HR Nasa'i, Thabrani, Hakim dan lainnya)


Sekian .. Wallahualam ..


...

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails