bacaquran2u

Monday, 23 August 2010

Read Al Quran Surah Al-Baqarah ayat 121

tazkiah Nuzul Quran dari web mindsuper


source
“Anda melihat manusia membaca al-Quran dengan cepat. Mereka membaca huruf-huruf al-Quran dengan suara yang baik (sebutan) yang baik. Mereka berdebat tentang baris di bawah, di hadapan dan baris di atas seakan-akan mereka sedang membaca syair-syair Arab. Merenungi maksud al-Quran serta mengamalkannya menjadi tidak penting bagi mereka. Adakah dalam dunia ini wujud keadaan terpedaya yang lebih daripada itu?” (Ihya Ulumuddin, Imam al-Ghazali (terjemahan Prof. TK. H. Ismail Yakub MA), Pust. Nasional, 1981, Singapura, jil 6 hal 34)Berhubung dengan ini Allah berfirman, “Dan mereka yang telah Kami berikan Kitab kemudian mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itulah yang beriman dengannya. Barang siapa yang ingkar terhadapnya mereka itulah orang-orang yang rugi.” (Surah Al-Baqarah ayat 121)

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahawa mereka yang benar-benar membaca Kitab Allah ialah mereka yang membacanya ‘haqqa tilaawatih’. Siapakah mereka itu? As-Syeikh Said Hawa di dalam Al-Asas fit Tafsir mendatangkan pendapat sahabat Abdullah ibn Masud ra yang berkata: “Demi Allah, maksud membaca Kitab dengan bacaan yang sebenarnya (iaituhaqqa tilaawatih) ialah menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya, membaca seperti mana ia diturunkan Allah, tidak mengubah kalam Tuhan dari tempatnya dan tidak mentakwilkan ayat-ayatnya secara yang tidak betul.”

Untuk tujuan ini kita perlu memahami apa yang kita baca dan bukan sekadar membaca, mengaji dan bertadarus begitu sahaja. Allah berfirman, “Apakah mereka tidak tadabur al-Quran? Sekiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah tentulah mereka akan mendapati percanggahan yang banyak di dalamnya.” (Surah An-Nisak ayat 82)

Ketika menerangkan maksud ayat ini, Imam Ibn Kathir di dalam Tafsir al-Quran al-Azimberkata, “Allah mengarahkan mereka agar mengamati isi-isi al-Quran dan melarang mereka dari berpaling daripadanya. Allah juga mengarah mereka agar memahami maksud ayat-ayat al-Quran yang begitu halus lafaznya serta dipenuhi kebijaksanaan”.

Ramai dari kalangan umat Islam di Nusantara pada hari ini lebih mengutamakan pembacaan al-Quran mengikut tajwid yang betul tanpa banyak memberi tumpuan kepada kefahaman ayat, sedangkan Allah menghendaki umat Islam memahami dan mengkaji isi-isi Al-Quran. Apabila mesej al-Quran dapat difahami dengan betul, barulah penghayatan akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Selamat MENGAJI dan MENGKAJI.

Oleh Dr Danial Zainal Abidin (www.mindasuper.com)

Hasil Nukilan :

Dr. Danial Zainal Abidin
dzcsyifa@streamyx.com
http://danialzainalabidin.com===read or listen to al 30 juzuk of Quran
Listen to Al-Quran: Juz' 1 (Al Fatiha 1-Al Baqarah 141)

Listen to Al-Quran: Juz' 2 (Al Baqarah 142 - Al Baqarah 252)

Listen to Al-Quran: Juz' 3 (Al Baqarah 253 - Al Imran 92)

Listen to Al-Quran: Juz' 4 (Al Imran 93 - An Nisaa 23)

Listen to Al-Quran: Juz' 5 (An Nisaa 24 - An Nisaa 147)

Listen to Al-Quran: Juz' 6 (An Nisaa 148 - Al Maidah 81)

Listen to Al-Quran: Juz' 7 (Al Maidah 82 - Al Anam 110)

Listen to Al-Quran: Juz' 8 (Al Anam 111 - Al Araf 87)

Listen to Al-Quran: Juz' 9 (Al Araf 88 - Al Anfal 40)

Listen to Al-Quran: Juz' 10 ( Al Anfal 41 - At Tauba 92)

Listen to Al-Quran: Juz' 11 (At Tauba 93 - Hud 5)

Listen to Al-Quran: Juz' 12 (Hud 6 - Yusuf 52)

Listen to Al-Quran: Juz' 13 (Yusuf 53-Ibrahim 52)

Listen to Al-Quran: Juz' 14 (Al Hijr 1-An Nahl 128)

Listen to Al-Quran: Juz' 15 (Al Isra (or Bani Israil) 1 - Al Kahf 74)

Listen to Al-Quran: Juz' 16 (Al Kahf 75 -Ta Ha 135)

Listen to Al-Quran: Juz' 17 (Al Anbiyaa 1 - Al Hajj 78)

Listen to Al-Quran: Juz' 18 (Al Muminum 1 - Al Furqan 20)

Listen to Al-Quran: Juz' 19 (Al Furqan 21 - An Naml 55)

Listen to Al-Quran: Juz' 20 (An Naml 56 - Al Ankabut 45)

Listen to Al-Quran: Juz' 21 (Al Ankabut 46 - Al Azhab 30)

Listen to Al-Quran: Juz' 22 (Al Azhab 31 - Ya Sin 27)

Listen to Al-Quran: Juz' 23 (Ya Sin 28 - Az Zumar 31)

Listen to Al-Quran: Juz' 24 (Az Zumar 32 - Fussilat 46)

Listen to Al-Quran: Juz' 25 (Fussilat 47 - Al Jathiya 37)

Listen to Al-Quran: Juz' 26 (Al Ahqaf 1 - Az Zariyat 30)

Listen to Al-Quran: Juz' 27 (Az Zariyat 31 - Al Hadid 29)

Listen to Al-Quran: Juz' 28 (Al Mujadila 1 - At Tahrim 12)

Listen to Al-Quran: Juz' 29 (Al Mulk 1 - Al Mursalat 50)

Listen to Al-Quran: Juz' 30 (An Nabaa 1 - An Nas 6)


=====

Related Posts with Thumbnails