bacaquran2u

Monday, 21 April 2014

Tajweed @ Tajwid notes @ nota and sites found in the web (a personal collection):



List of Tajweed @ Tajwid notes @ nota and sites found in the web (a personal collection):
English Sites:

·          
·          
Malay Sites:

·          

- ---------      the list will be added from time to time, insyaAllah ----------

Sunday, 20 April 2014

Nun Sukun dan Tanqin Bahagian IQLAB



source from

http://tajwid-asas.blogspot.com/2012/03/iqlab.html

other interesting to look at is:

http://yudisaykikajoranbuyutisun1.blogspot.com/2013_03_01_archive.html


IQLAB

Iqlab  : Menukarkan bunyi Nun Sukun dan Tanwin 
kepada bunyi hurufMim yang ringan 
ke dalam huruf Ba' yang berbaris
 serta dikekalkan sifat dengung.

Dibaca dengan kadar panjang 2 harakat dan bibir dirapatkan 95%sahaja.

Huruf iqlab hanya satu sahaja iaitu huruf Ba'.


Related Posts with Thumbnails