bacaquran2u

Tuesday, 21 December 2010

kelebihan menghafaz al-Quran

http://www.imranshamsir.com/al-quran/kelebihan-menghafaz-al-quran/


dari blog diatas :kelebihan menghafaz al-Quran. Sebelum ini saya ada berkongsi sedikit kelebihan membaca dan mendengar al-Quran. Bagi penghafaz al-Quran (Hamlatul Quran), atau secara umumnya masyarakat lebih mengenali penghafaz al-Quran dengan gelaran “al-Hafiz”, akan mendapat 2 ganjaran :

* Ganjaran di dunia.
* Ganjaran di akhirat.

Ganjaran di dunia

Selain ganjaran-ganjaran di akhirat yang dijanjikan dalam Hadis Nabi S.A.W terhadap golongan Hamlatul Quran, terdapat juga ganjaran di dunia yang diberikan terhadap mereka. Rakan saya Ustaz Asraff menyatakan bahawa :

* Penghafaz al-Quran merupakan VVIP Allah S.W.T di dunia.

“Sesungguhnya Allah memiliki kerabat-kerabatnya di kalangan manusia. Lalu mereka bertanya : Siapakah mereka ya Rasulullah S.A.W? Jawab baginda : Mereka adalah ahli al-Quran, merekalah kerabat Allah (Ahlullah) dan dan orang-orang pilihannya.” (Riwayat Ibnu Majah)

* Penghafaz al-Quran juga diangkat sebagai pemimpin.

“Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya.” (Riwayat Muslim)

* Penghafaz al-Quran mendapat certificate (pengiktirafan) dari Nabi S.A.W.

“Adalah nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud kemudian beliau bersabda, “Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal al-Quran, ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat.” (Riwayat Bukhari)

* Al-Quran menjanjikan kebaikan.

“Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al Qur’an dan yang mengajarkannya” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ganjaran di akhirat

* Ibu bapa penghafaz al-Quran mendapat kemuliaan.

Sesiapa membaca Al Quran dan beramal dengan apa yang terkandung dalamnya maka kedua dua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinaran mahkota itu akan melebihi daripada cahaya matahari , sungguhpun matahari itu berada di dalam rumah rumah kamu di dunia ini. (Riwayat Imam Ahmad , Abu Daud)

* Penghafaz al-Quran akan mendapat syafaat (penolong)

Dari Abi Umamah ra. ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah olehmu al- Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kepada para pembacanya (penghafalnya).”(Riwayat Muslim)

* Penghafaz al-Quran mendapat bonus berlipat kali ganda.

Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah (al-Quran) maka baginya (pembaca) dengannya (al-Quran) pahala dan pahala digandakan sepuluh sebagaimananya. Aku tidak kata bahawa “alif laam mim” itu satu huruf tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim itu satu huruf (Riwayat Tarmizi)

Oleh itu tidak hairanlah ramai ibu bapa berlumba-lumba mengimpikan anak-anaknya menjadi penghafaz al-Quran. Marilah kita berdoa agar dalam keluarga kita mempunyai sekurang-kurangnya seorang penghafaz al-Quran.
http://www.imranshamsir.com/al-quran/kelebihan-menghafaz-al-quran/

Tuesday, 14 December 2010

Conversations in Heaven and Hell

Conversations in Heaven and Hell - Part 1 of 4

go hereConversations in Heaven and Hell - Part 2 of 4 - Muhammad Alshareef


.

Monday, 13 December 2010

Read Quran : Surah Al Maeda Ayat 73 : disbelievers are those who said: "Allâh is the third of the three (in a Trinity)." But there is no llâh (god)

Al-Maeda
Surely, disbelievers are those who said: "Allâh is the third of the three (in a Trinity)." But there is no llâh (god) (none who has the right to be worshipped) but One Ilâh (God -Allâh). And if they cease not from what they say, verily, a painful torment will befall on the disbelievers among them (73)

Al-Maeda
They surely disbelieve who say: Lo! Allah is the third of three; when there is no God save the One God. If they desist not from so saying a painful doom will fall on those of them who disbelieve. (73)Al-Maeda
They disbelieve who say: Allah is one of three in a Trinity: for there is no god except One God. If they desist not from their word (of blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them. (73)
Al-Maeda
Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: Bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga tuhan. Padahal tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan Yang Maha Esa dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (73)

Read Quran : Surah An Nisa Ayat 171 : “Say not ‘Trinity’: desist: It will be better for you for Allah is one God.” [Al-Qur’an 4:171]

An-Nisa
O People of the Scripture! Do not exaggerate in your religion nor utter aught concerning Allah save the truth. The Messiah, Jesus son of Mary, was only a messenger of Allah, and His word which He conveyed unto Mary, and a spirit from Him. So believe in Allah and His messengers, and say not "Three" - Cease! (it is) better for you! - Allah is only One God. Far is it removed from His transcendent majesty that He should have a son. His is all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allah is sufficient as Defender. (171)
An-Nisa
O people of the Scripture! Do not exceed the limits in your religion, nor say of Allâh aught but the truth. The Messiah Īsā(Jesus), son of Maryam (Mary), was (no more than) a Messenger of Allâh and His Word, ("Be!" - and he was) which He bestowed on Maryam (Mary) and a spirit (Rûh)[] created by Him; so believe in Allâh and His Messengers. Say not: "Three (trinity)!" Cease! (it is) better for you. For Allâh is (the only) One Ilâh (God), glory be to Him (Far Exalted is He) above having a son. To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allâh is All¬Sufficient as a Disposer of affairs.[] (171)
An-Nisa
O people of the Book! commit no excesses in your religion: nor say of Allah aught but truth. Christ Jesus the son of Mary was (no more than) an Messenger of Allah and His Word, which He bestowed on Mary, and a Spirit proceeding from Him: so believe in Allah and His Messengers. Say not "Trinity": desist: it will be better for you: for Allah is One Allah: glory be to him: (for Exalted is He) above having a son. To Him belongs all things in the heavens and on earth. And enough is Allah as a Disposer of affairs. (171)
An-Nisa
Wahai Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)! Janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar; sesungguhnya Al-Masih Isa Ibni Mariam itu hanya seorang Pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampaikanNya kepada Mariam dan (dia juga tiupan) roh daripadaNya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan janganlah kamu mengatakan: (Tuhan itu) tiga. Berhentilah (daripada mengatakan yang demikian), supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Hanyasanya Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan cukuplah Allah menjadi Pengawal (Yang Mentadbirkan sekalian makhlukNya). / (171)


An-Nisa
(Nabi Isa) Al-Masih tidak sekali-kali enggan dan angkuh daripada menjadi hamba bagi Allah, demikian juga (sikap) malaikat yang sentiasa berdamping (dengan Allah) dan sesiapa yang enggan dan angkuh daripada beribadat (menyembah dan memperhambakan diri) kepada Allah, serta dia berlaku sombong takbur, maka Allah akan menghimpunkan mereka semua kepadaNya. (172)

Wednesday, 8 December 2010

Read Quran : Surah Al-Anaam ayat 116 : And if you obey most of those on the earth, they will mislead you far away from Allâh's Path. (116)

Al-Anaam
And if you obey most of those on the earth, they will mislead you far away from Allâh's Path. They follow nothing but conjectures, and they do nothing but lie. (116)Al-Anaam
If thou obeyedst most of those on earth they would mislead thee far from Allah's way. They follow naught but an opinion, and they do but guess. (116)Al-Anaam
Wert thou to follow the common run of those on earth, they will lead thee away from the Way of Allah. They follow nothing but conjecture: they do nothing but lie. (116)

Al-Anaam
Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah; tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. (116)

Free Islamic Iphone Apps : top is Al Quran & Al Mus'haf

The Top Five Free Islamic Iphone Appshttp://www.listmyfive.com/0a1e55dd/The-Top-Five-Free-Islamic-Iphone-Apps


http://www.listmyfive.com/0a1e55dd/The-Top-Five-Free-Islamic-Iphone-Apps
Introduction:
These are some of my favorite Islamic iPhone Apps.

(1)
Al Quran & Al Mus'hafalQuran has the English translation, as well as audio. Al Mus'haf is literally like reading a physical Quran as you are able to "flip" the pages with your hands.

(2)
I Pray Lite

I use this app more than anything else because I am always on the go and need to check Salat time. This even has athan in different voices, as well as a compass and Hijrah dates.

(3)
I Azkar

Wonderful, wonderful app Masha'Allah. This has morning, evening, Salat azkar and some others. It's so simple and the azkar's are just so readily available, so be sure to read them in the morning when waking up and in the evening before going to bed.

(4)
Husn-Al-Muslim & Hadeeth

Both apps are ahadeeth. The first is all in Arabic and the second is all in English. They're both very useful apps and I highly recommend them.

(5)
Qamardeen


This is a perfect app as it allows you to track your Salat (prayer), Siyam (fast), Sadaqah (charity), and the amount of Quran you read. Give it a try and you'll see how addictive it is; you really start noticing if you're slacking off on praying on time, reading Quran, etc.

Read Quran : Surah An-Nisa ayat 141 :And never Allâh grant to the disbelievers a way (to triumph) over the believers. (141)

An-Nisa
Those (hyprocrites) who wait and watch about you; if you gain a victory from Allâh, they say: "Were we not with you?" But if the disbelievers gain a success, they say (to them): "Did we not gain mastery over you and did we not protect you from the believers?" Allâh will judge between you (all) on the Day of Resurrection. And never will Allâh grant to the disbelievers a way (to triumph) over the believers. (141)


An-Nisa
(These are) the ones who wait and watch about you: if ye do gain a victory from Allah they say: "Were we not with you?"― But if the Unbelievers gain a success, they say (to them): "Did we not gain an advantage over you, and did we not guard you from the believers?" But Allah will judge betwixt you on the Day of Judgment. And never will Allah grant to the Unbelievers a way (to triumph) over the Believers. (141)An-Nisa
(Mereka yang munafik itu ialah) orang-orang yang sentiasa menunggu-nunggu (berlakunya sesuatu) kepada kamu; maka kalau kamu mendapat kemenangan dari Allah (dalam sesuatu peperangan), berkatalah mereka (kepada kamu): Bukankah kami turut berjuang bersama-sama kamu? (Oleh itu kami juga berhak menerima bahagian dari harta rampasan perang) dan jika orang-orang kafir pula mendapat bahagian (yang menguntungkan dalam peperangan), berkatalah mereka (kepada orang-orang kafir itu): Bukankah kami turut membantu kamu dan mempertahankan kamu dari (serang balas) orang-orang yang beriman (dengan mendedahkan rahsia perpaduannya)? Maka Allah akan menghakimi di antara kamu semua pada hari kiamat dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. (141)

THE MESSENGER OF GOD’S (SAAS) HARDSHIPS AND TRIALS

Tuesday, 30 November 2010

73. Surah Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments)Surah Muzammil (73) By Qaari Ziyad Patel73. Surah Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. O you wrapped in garments (i.e. Prophet Muhammad )!

2. Stand (to pray) all night, except a little.

3. Half of it, or a little less than that,

4. Or a little more; and recite the Qur'an (aloud) in a slow, (pleasant tone and) style .

5. Verily, We shall send down to you a weighty Word (i.e. obligations, legal laws, etc.).

6. Verily, the rising by night (for Tahajjud prayer) is very hard and most potent and good for governing (the soul), and most suitable for (understanding) the Word (of Allah).

7. Verily, there is for you by day prolonged occupation with ordinary duties,

8. And remember the Name of your Lord and devote yourself to Him with a complete devotion.

9. (He Alone is) the Lord of the east and the west, La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He). So take Him Alone as Wakil (Disposer of your affairs) .

10. And be patient (O Muhammad ) with what they say, and keep away from them in a good way.

11. And leave Me Alone to deal with the beliers (those who deny My Verses, etc.), and those who are in possession of good things of life. And give them respite for a little while.

12. Verily, with Us are fetters (to bind them), and a raging Fire.

13. And a food that chokes, and a painful torment.

14. On the Day when the earth and the mountains will be in violent shake, and the mountains will be a heap of sand poured out and flowing down.

15. Verily, We have sent to you (O men) a Messenger (Muhammad ) to be a witness over you, as We did send a Messenger [Musa (Moses)] to Fir'aun (Pharaoh) .

16. But Fir'aun (Pharaoh) disobeyed the Messenger [Musa (Moses)], so We seized him with a severe punishment.

17. Then how can you avoid the punishment, if you disbelieve, on a Day that will make the children grey-headed (i.e. the Day of Resurrection)?

18. Whereon the heaven will be cleft asunder? His Promise is certainly to be accomplished.

19. Verily, this is an admonition, therefore whosoever will, let him take a Path to His Lord!

20. Verily, your Lord knows that you do stand (to pray at night) a little less than two-thirds of the night, or half the night, or a third of the night, and so do a party of those with you, And Allah measures the night and the day. He knows that you are unable to pray the whole night, so He has turned to you (in mercy). So, recite you of the Qur'an as much as may be easy for you. He knows that there will be some among you sick, others travelling through the land, seeking of Allah's Bounty; yet others fighting in Allah's Cause. So recite as much of the Qur'an as may be easy (for you), and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give Zakat, and lend to Allah a goodly loan, and whatever good you send before you for yourselves, (i.e. Nawafil non-obligatory acts of worship: prayers, charity, fasting, Hajjand 'Umrah, etc.), you will certainly find it with Allah, better and greater in reward. And seek Forgiveness of Allah. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most-Merciful.===


http://juzquran.blogspot.com/2009/06/114-surah-in-al-quran.html

===


http://juzquran.blogspot.com/2009/06/114-surah-in-al-quran.html


001 - Surah Al-Fâtihah 058 - Surah Al-Mujâdilah
002 - Surah Al-Baqarah 059 - Surah Al-Hashr
003 - Surah Âl-`Imrân 060 - Surah Al-Mumtahanah
004 - Surah An-Nisâ 061 - Surah As-Saff
005 - Surah Al-Mâidah 062 - Surah Al-Jumuah
006 - Surah Al-Anâm 063 - Surah Al-Munâfiqûn
007 - Surah Al-Arâf 064 - Surah At-Taghâbun
008 - Surah Al-Anfâl 065 - Surah At-Talâq
009 - Surah At-Tawbah 066 - Surah At-Tahrîm
010 - Surah Yûnus 067 - Surah Al-Mulk
011 - Surah Hûd 068 - Surah Al-Qalam
012 - Surah Yûsuf 069 - Surah Al-Hâqqah
013 - Surah Ar-Rad 070 - Surah Al-Maârij
014 - Surah Ibrâhîm 071 - Surah Nûh
015 - Surah Al-Hijr 072 - Surah Al-Jinn
016 - Surah An-Nahl 073 - Surah Al-Muzzammil
017 - Surah Al-Isrâ 074 - Surah Al-Muddaththir
018 - Surah Al-Kahf 075 - Surah Al-Qiyâmah
019 - Surah Maryam 076 - Surah Al-Insân
020 - Surah Tâ-Hâ 077 - Surah Al-Mursalât
021 - Surah Al-Anbiyâ 078 - Surah An-Naba
022 - Surah Al-Hajj 079 - Surah An-Nâzi`ât
023 - Surah Al-Muminûn 080 - Surah Abasa
024 - Surah An-Nûr 081 - Surah At-Takwîr
025 - Surah Al-Furqân 082 - Surah Al-Infitâr
026 - Surah Ash-Shuarâ 083 - Surah Al-Mutaffifîn
027 - Surah An-Naml 084 - Surah Al-Inshiqâq
028 - Surah Al-Qasas 085 - Surah Al-Burûj
029 - Surah Al-Ankabût 086 - Surah At-Târiq
030 - Surah Ar-Rûm 087 - Surah Al-Alâ
031 - Surah Luqmân 088 - Surah Al-Ghâshiyah
032 - Surah As-Sajdah 089 - Surah Al-Fajr
033 - Surah Al-Ahzâb 090 - Surah Al-Balad
034 - Surah Sabâ 091 - Surah Ash-Shams
035 - Surah Fâtir 092 - Surah Al-Layl
036 - Surah Yâ-Sîn 093 - Surah Ad-Duhâ
037 - Surah As-Sâfât 094 - Surah Ash-Sharh
038 - Surah Sâd 095 - Surah At-Tîn
039 - Surah Az-Zumar 096 - Surah Al-Alaq
040 - Surah Ghâfir 097 - Surah Al-Qadr
041 - Surah Fussilat 098 - Surah Al-Bayyinah
042 - Surah Ash-Shûrâ 099 - Surah Az-Zalzalah
043 - Surah Az-Zukhruf 100 - Surah Al-`Âdiyât
044 - Surah Ad-Dukhân 101 - Surah Al-Qâriah
045 - Surah Al-Jâthiyah 102 - Surah At-Takâthur
046 - Surah Al-Ahqâf 103 - Surah Al-Asr
047 - Surah Muhammad 104 - Surah Al-Humazah
048 - Surah Al-Fath 105 - Surah Al-Fîl
049 - Surah Al-Hujurât 106 - Surah Quraysh
050 - Surah Qâf 107 - Surah Al-Mâûn
051 - Surah Ad-Dhâriyât 108 - Surah Al-Kawthar
052 - Surah At-Tûr 109 - Surah Al-Kâfirûn
053 - Surah An-Najm 110 - Surah An-Nasr
054 - Surah Al-Qamar 111 - Surah Al-Masad
055 - Surah Ar-Rahmân 112 - Surah Al-Ikhlâs
056 - Surah Al-Wâqiah 113 - Surah Al-Falaq
057 - Surah Al-Hadîd 114 - Surah An-Nâs

Envy is justified is regard to two types of persons only:Some dua's to be kept in mind and may Allah SWT accept it: I ask you Allah to make the best of my DEED, THE LAST ONE I ask you Allah to make the best of my LIFE, THE END OF IT I ask you Allah to make the best of my DAY, THE DAY I MEET YOU
"Ibn Umar r.a. reported: The Prophet SAW said: "Envy is justified is regard to two types of persons only: a man whom Allah has given knowledge of the Qur'an, and so he recites it during the night and during the day; and a man whom Allah has given wealth and so he spends from it during the night and during the day." [Reported by Bukhari and Muslim] Ibn Mas'ud r.a. reported: The Messenger of Allah SAW said, "Whoever recites a letter from the Book of Allah, he will be credited with a good deed, and a good deed gets a ten-fold reward. I do not say that Alif-Lam-Mim is one letter, but Alif is a letter, Lam is a letter, and Mim is a letter." (Related by At-Tirmidhi)

Recite Surah 32 (As-Sajdah) and Surah 67 (Al-Mulk) in Arabic."المٓ ۞ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ" وَ "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ".

110: Recite Surah 32 (As-Sajdah) and Surah 67 (Al-Mulk) in Arabic.

Reference: At-Tirmithi, An-Nasa'i. See also Al-Albani, Sahihul-Jami ' As-Saghir 4/255http://www.islamawareness.net/Dua/Fortress/028.html

Be with Allah You will find Allah with you.


The evil eye is a reality. It can be powerful. Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi al-Maliki and others explain that it is from Allah�s Will that sometimes He creates harmful effects from the evil or jealous glances and looks of others.

However, if one shields oneself with the medicines of the sunna of the Beloved of Allah (Allah bless him & give him peace), it wards off all normal problems.

1. One should not miss saying the 3 Quls (Qul Huwa Allahu Ahad, Falaq, and Naas) every morning and every night, ideally 3 times. One should ideally say them once after every prayer. One should strive to do this with presence of heart and mind.

2. One should do likewise with Ayat al-Kursi: recite it every morning and night, and ideally after every prayer. Reflect on the tremendous meanings of this verse.

3. Both #1 and #2 should be done before sleep, as well.

4. One should make dua that Allah protect one from the evil eye, by such Prophetic duas as the one transmitted by Bukhari, Tirmidhi, Abu Dawud, Ahmad, and others:

A`udhu bi kalimaatillahi� ttaammati min kulli shaytaanin wa haamma wa min kulli `aynin laamma

(�I seek refuge in Allah most perfect words from every devil, harmful thing, and accusing eye.�)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

(If you couldn�t view the Arabic, View>Encoding>Arabic from your menu)

5. One should try to make dua before all major acts, asking Allah to give one success (tawfiq), sincerity (ikhlaq), and make the action a means of attaining unto the love and good pleasure (rida) of Allah Most High.

Sayyidi Abd al-Ghani al-Nabulsi said,

�Be with Allah

You will find Allah with you.�

كُنْ مَعَ الله *** تَرَ اللهَ مَعَك

Be with Allah by loving Him, turning to Him in all your affairs, by obeying His commands out of love, thanks and servanthood, You will find Allah with you, for He is "closer to you than your jugular vein," and He does not let the efforts of those who seek Him go to waste.
http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=1&ID=775&CATE=3

O Allah,1 I submit myself to You, entrust my affairs to You, turn my face to You, and lay myself down depending upon You , hoping in You and fearing.."اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلّا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ".

111: Allaahumma 'aslamtu nafsee 'ilayka, wa fawwadhtu 'amree 'ilayka, wa wajjahtu wajhee 'ilayka, wa 'alja'tu dhahree 'ilayka, raghbatan wa rahbatan 'ilayka, laa raalja' wa laa manja minka 'illaa 'ilayka, 'aamantu bikitaabikal-lathee 'anzalta wa bi-nabiyyikal-lathee 'arsalta.

O Allah,1 I submit myself to You, entrust my affairs to You, turn my face to You, and lay myself down depending upon You , hoping in You and fearing You . There is no refuge , and no escape, except to You. I believe in Your Book (the Qur'an) that You revealed, and the Prophet whom You sent.

Reference:
1 "Before you go to bed perform ablutions as you would for prayer, then lie down on your right side and say. . . "
The Prophet (SAW) said: "Whoever says this and dies in his sleep, has died in a state of the natural monotheism (Fitrah)." Al-Bukhari, cf. Al-Asqalani, Fathul-Bari 11/113, Muslim 4/2081.http://www.islamawareness.net/Dua/Fortress/028.html

SUPPLICATION BEFORE SLEEPING...

SUPPLICATION BEFORE SLEEPING...


Hudhaifah states , Before the Holy Prophet went to sleep he would pray this supplication:

'Allahuma bismika Amutu wa ahya'
'O Almighty Allah in your name I live and die!'
IMAM SHAFI STATES THAT THERE ARE 4 TYPES OF SLEEP...

1. To lie on the back is the sleep of the Prophets .

2. To sleep on the right side is the sleep of the Worshippers.

3. To sleep on the left side is the sleep of the rulers.

4. To sleep on the stomach is the sleep of the devil.


HOW THE HOLY PROPHET SLEPT...

The Messenger of Allah would put his blessed right hand under his blessed right cheek. He would lie on his blessed right side, facing the Qibla and rest on a pillow that was made from leaves of a date tree.When a person sleeps with wudhu, Allah Almighty gives permission for the soul to visit the arsh and to bow to Almighty Allah. Whilst sleeping in the state of wudhu, the reward for worship is being written for you in your book of deeds all night, SubhanAllah!


The Holy Prophet bed...

Aisha radhiallahu anha states, "The Prophet 's bed was made of animal skin which had leaves of date trees."

Umar states, "The Prophet was sleeping on a mat, the marks of the mat were left on his blessed side. I said, O messenger of Allah only if you would sleep on something better than this.' The Holy Prophet replied, "What have I to gain in this world, this world is like a traveller is travelling in the sun and he sits under a tree, gets up and goes."SUPPLICATION POSITION...

Aisha radiallahu anha states, "When the Messenger of Allah would lay down every night on his bed, he would raise his hands in the supplication position and pray. He would recite;

surah Ikhlas 3 times

Surah Naas once

Surah Falaq once

and blow on his palms and wipe his hands over his blessed body to where they could reach."DO NOT LIE ON THE STOMACH...

The Holy Prophet never lied on his blessed stomach and if he saw anyone doing saw anyone doing so he would wake them up by his feet and be very upset.

Ya'eesh bin Tagta Gafari narrates from his father that he states "I was lying on my stomach, suddenly a person nudged me with his feet and said, 'to lie down like this is disliked by Allah Almighty.' When I turned to se who it was, I saw the Messenger of Allah ."


Our Holy Prophet said,

"When a person enters hs bed (to sleep) an angel and devil surround him. The devil whispers, 'Your awakeneing will end in evil' and the angel says, 'ends in good.' But if one sleeps after engaging in rememebrance the angels will protect him through the night."Related Posts with Thumbnails